Εκπαιδευτική παρουσίαση σε πίνακα κιμωλίας (ευρεία οθόνη)

Αυτό το προσβάσιμο εκπαιδευτικό πρότυπο διαθέτει φόντο πίνακα κιμωλίας με μια μπλε γραμμή κιμωλίας και είναι κατάλληλο για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και άλλους χρήστες, για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Το πρότυπο προσφέρει μια ποικιλία διατάξεων διαφανειών όπως διαφάνειες τίτλου, λίστες με κουκκίδες, φωτογραφία με λεζάντες, ένα δείγμα γραφήματος, μια λίστα γραφικών SmartArt και μια κενή διαφάνεια, όλα σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Εκπαιδευτική παρουσίαση σε πίνακα κιμωλίας (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας