Εκπαιδευτική παρουσίαση: Excel 2007—Εισαγωγή στις αναφορές συγκεντρωτικού πίνακα

Το πρότυπο αυτό περιέχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με τη δημιουργία και χρήση αναφορών συγκεντρωτικού πίνακα για τη μεγιστοποίηση της προβολής των δεδομένων σας στο Microsoft Office Excel 2007. Το περιεχόμενο αυτό έχει διαμορφωθεί για εταιρικούς εκπαιδευτές που θα το παρουσιάσουν σε ομάδα.

PowerPoint

Εκπαιδευτική παρουσίαση: Excel 2007—Εισαγωγή στις αναφορές συγκεντρωτικού πίνακα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας