Εκπαιδευτική παρουσίαση: PowerPoint 2007—Ανακαλύψτε τη δύναμη των προσαρμοσμένων διατάξεων

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με τη χρήση των Υποδειγμάτων διαφανειών για να δημιουργήσετε τις δικές σας διατάξεις στο Microsoft Office PowerPoint 2007. Το περιεχόμενο αυτό είναι κατάλληλο για παρουσίαση σε ομάδα από εταιρικό εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν κάποια εξοικείωση με το PowerPoint. Εάν δεν έχουν δημιουργήσει άλλη παρουσίαση PowerPoint στο παρελθόν, προτείνεται να ξεκινήσουν με την παρουσίαση PowerPoint με τίτλο "Δημιουργία της πρώτης σας παρουσίασης."

PowerPoint

Εκπαιδευτική παρουσίαση: PowerPoint 2007—Ανακαλύψτε τη δύναμη των προσαρμοσμένων διατάξεων

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας