Εμπιστευτικό υπόμνημα

Μεταβιβάστε εμπιστευτικές πληροφορίες με αυτό το κλασικό πρότυπο υπομνήματος.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Εμπιστευτικό υπόμνημα