Εμπορικό τιμολόγιο

Αυτό το απλό αλλά κομψό πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα τελικό τιμολόγιο μετά από την αποστολή του εμπορεύματος. Διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες αγοραστή, πωλητή και παραγγελίας, καθώς και μια ενότητα για τον προσδιορισμό των όρων της συμφωνίας.

Excel

Εμπορικό τιμολόγιο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας