Εμπορικό τιμολόγιο

Αυτό το απλό αλλά κομψό πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα τελικό τιμολόγιο μετά από την αποστολή του εμπορεύματος. Διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες αγοραστή, πωλητή και παραγγελίας, καθώς και μια ενότητα για τον προσδιορισμό των όρων της συμφωνίας.

Excel

Λήψη
Εμπορικό τιμολόγιο