Ενημερωτικό δελτίο δημοτικού σχολείου

Αυτό το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου έχει σχεδιαστεί για χρήση από δημοτικά σχολεία ή ομάδες γονέων-δασκάλων, αλλά μπορεί επίσης να προσαρμοστεί και για γενική χρήση. Περιλαμβάνει ένα φιλικό κείμενο οδηγιών προκειμένου να προσαρμόσετε το δελτίο με τα χρώματα του σχολείου σας και να προσθέσετε τις δικές σας φωτογραφίες.

Word

Ενημερωτικό δελτίο δημοτικού σχολείου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Μαθηματική παρουσίαση με το π (ευρείας οθόνης) PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας