Ενημερωτικό δελτίο δημοτικού σχολείου

Αυτό το πρότυπο ενημερωτικού δελτίου έχει σχεδιαστεί για χρήση από δημοτικά σχολεία ή ομάδες γονέων-δασκάλων, αλλά μπορεί επίσης να προσαρμοστεί και για γενική χρήση. Περιλαμβάνει ένα φιλικό κείμενο οδηγιών προκειμένου να προσαρμόσετε το δελτίο με τα χρώματα του σχολείου σας και να προσθέσετε τις δικές σας φωτογραφίες.

Word

Ενημερωτικό δελτίο δημοτικού σχολείου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας