Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Αυτές οι κατακόρυφες ή όρθιες επαγγελματικές κάρτες έχουν ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το λογότυπο και έχουν σχεδιαστεί για εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 21,6 x 27,9 εκατοστών με αποτέλεσμα να είναι συμβατές με τις τυπικές κατακόρυφες επαγγελματικές κάρτες.

PowerPoint

Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας