Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Αυτές οι κατακόρυφες ή όρθιες επαγγελματικές κάρτες έχουν ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το λογότυπο και έχουν σχεδιαστεί για εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 21,6 x 27,9 εκατοστών με αποτέλεσμα να είναι συμβατές με τις τυπικές κατακόρυφες επαγγελματικές κάρτες.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά