Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Αυτές οι κατακόρυφες ή όρθιες επαγγελματικές κάρτες έχουν ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το λογότυπο και έχουν σχεδιαστεί για εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 21,6 x 27,9 εκατοστών με αποτέλεσμα να είναι συμβατές με τις τυπικές κατακόρυφες επαγγελματικές κάρτες.

PowerPoint

Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Επαγγελματικές κάρτες (διαχρονικό) Word
Επαγγελματικές κάρτες, οριζόντια διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά PowerPoint
Επαγγελματική κάρτα Word
Επαγγελματικές κάρτες σε οριζόντια διάταξη με λογότυπο και όνομα με κεφαλαία γράμματα PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας