Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο (10 ανά σελίδα)

Αυτές οι κατακόρυφες ή όρθιες επαγγελματικές κάρτες έχουν ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το λογότυπο και εκτυπώνουν 10 κάρτες ανά φύλλο.

PowerPoint

Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο (10 ανά σελίδα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας