Επαγγελματικές κάρτες (μπαμπού)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο επαγγελματικής κάρτας για να δημιουργήσετε προσωπικές επαγγελματικές κάρτες με φυσικό θέμα. Σχεδιασμένο για χρήση με δεσμίδα καρτών Avery 5371 ή παρόμοια. Εκτυπώνει 10 κάρτες ανά σελίδα.

Word

Λήψη
Επαγγελματικές κάρτες (μπαμπού)