Επαγγελματικές κάρτες, οριζόντια διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Αυτές οι επαγγελματικές κάρτες έχουν οριζόντια διάταξη με το κείμενο να είναι στοιχισμένο στο αριστερό περιθώριο και ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το λογότυπο στην επάνω δεξιά γωνία. Έχουν σχεδιαστεί για εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 21,6 x 27,9 εκατοστών και είναι συμβατές με τις τυπικές επαγγελματικές κάρτες.

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Επαγγελματικές κάρτες, οριζόντια διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά