Επαγγελματικές κάρτες, οριζόντια διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Αυτές οι επαγγελματικές κάρτες έχουν οριζόντια διάταξη με το κείμενο να είναι στοιχισμένο στο αριστερό περιθώριο και ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το λογότυπο στην επάνω δεξιά γωνία. Έχουν σχεδιαστεί για εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 21,6 x 27,9 εκατοστών και είναι συμβατές με τις τυπικές επαγγελματικές κάρτες.

PowerPoint

Επαγγελματικές κάρτες, οριζόντια διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (σχεδίαση "Ιόντα" σε πράσινο χρώμα, ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας