Επαγγελματικές κάρτες σε οριζόντια διάταξη με λογότυπο και όνομα με κεφαλαία αρχικά γράμματα

Αυτές οι απλές επαγγελματικές κάρτες έχουν οριζόντια διάταξη με στοίχιση του κειμένου και του λογοτύπου στο κέντρο και χρήση κεφαλαίων γραμμάτων για τα αρχικά του ονόματός σας. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει την εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 8,5" x 11" και είναι συμβατό με δεσμίδες τυπικών επαγγελματικών καρτών.

PowerPoint

Επαγγελματικές κάρτες σε οριζόντια διάταξη με λογότυπο και όνομα με κεφαλαία αρχικά γράμματα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας