Επαγγελματικές κάρτες σε οριζόντια διάταξη με λογότυπο και όνομα με κεφαλαία γράμματα

Αυτές οι απλές επαγγελματικές κάρτες έχουν οριζόντια διάταξη με στοίχιση του κειμένου και του λογοτύπου στο κέντρο και χρήση κεφαλαίων γραμμάτων για το όνομά σας. Επιτρέπουν την εκτύπωση 10 καρτών ανά φύλλο διαστάσεων 8,5" x 11" και είναι συμβατές με δεσμίδες τυπικών επαγγελματικών καρτών.

PowerPoint

Επαγγελματικές κάρτες σε οριζόντια διάταξη με λογότυπο και όνομα με κεφαλαία γράμματα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Επαγγελματικές κάρτες, κατακόρυφη διάταξη με λογότυπο, κείμενο με στοίχιση αριστερά PowerPoint
Επαγγελματική κάρτα Word
Επαγγελματικές κάρτες σε οριζόντια διάταξη με λογότυπο και όνομα με κεφαλαία αρχικά γράμματα PowerPoint
Επαγγελματικές κάρτες Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας