Επαγγελματική επιστολή (μπλε περίγραμμα και διαβάθμιση χρώματος)

Ένα οπτικά ελκυστικό πρότυπο για επαγγελματικές επιστολές με το όνομα της εταιρείας και τη διεύθυνση στην αριστερή πλευρά, γραμμένα με λευκό κείμενο σε μπλε φόντο.

Word

Επαγγελματική επιστολή (μπλε περίγραμμα και διαβάθμιση χρώματος)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Προσωπικό επιστολόχαρτο Word
Φόρμα συναίνεσης για συμμετοχή σε εκπαιδευτική εκδρομή (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Word
Επιστολόχαρτο (διαχρονικό σχέδιο) Word
Συνοδευτική επιστολή για χρονολογικό βιογραφικό (απλό σχέδιο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας