Επαγγελματική επιστολή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο μοντέρνας σχεδίασης επιστολόχαρτου και τις αντίστοιχες επαγγελματικές κάρτες για τη μικρή επιχείρησή σας ή το προσωπικό σας επιστολόχαρτο. Δεν σας αρέσουν τα χρώματα; Αλλάξτε τα, χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα χρώματα και τα θέματα από την καρτέλα "Διάταξη σελίδας" της κορδέλας του Word.

Word

Επαγγελματική επιστολή

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ετήσια αναφορά Word
SmartArt διεργασίας σε φάσεις (ανοιχτό/σκούρο μπλε), ευρεία οθόνη PowerPoint
SmartArt διεργασίας αύξουσας έμφασης εικόνων (πολύχρωμο σε γκρι), ευρεία οθόνη PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας