Επαγγελματική κάρτα

Δημιουργήστε εξατομικευμένες επαγγελματικές κάρτες με τις πληροφορίες της εταιρείας σας. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει τη δημιουργία 10 καρτών ανά φύλλο και λειτουργεί με δεσμίδες καρτών Avery 8371 ή άλλες παρόμοιου τύπου. Για να αλλάξετε τα χρώματα των λωρίδων, χρησιμοποιήστε απλώς τα ενσωματωμένα θέματα και χρώματα στην καρτέλα διάταξης σελίδας από την Κορδέλα του Word.

Word

Λήψη
Επαγγελματική κάρτα