Επαγγελματική κάρτα

Δημιουργήστε εξατομικευμένες επαγγελματικές κάρτες με τις πληροφορίες της εταιρείας σας. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει τη δημιουργία 10 καρτών ανά φύλλο και λειτουργεί με δεσμίδες καρτών Avery 8371 ή άλλες παρόμοιου τύπου. Για να αλλάξετε τα χρώματα των λωρίδων, χρησιμοποιήστε απλώς τα ενσωματωμένα θέματα και χρώματα στην καρτέλα διάταξης σελίδας από την Κορδέλα του Word.

Word

Επαγγελματική κάρτα

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας