Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων

Οι δάσκαλοι καθορίζουν τις προσδοκίες για την τάξη τους την πρώτη μέρα του σχολείου. Ενημερώνουν τους μαθητές για το αντικείμενο των μαθημάτων, τις αναθέσεις, τις εργασίες, τα εργαλεία και το υλικό, χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο επισκόπησης κύκλου μαθημάτων το οποίο περιέχει ένα δείγμα περιεχομένου που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε και να καλύψετε τα βασικά σημεία. Αυτή η σχεδίαση χρησιμοποιεί την έκδοση με κόκκινο χρώμα του θέματος Ion σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint, PowerPoint Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων