Επισκόπηση ακαδημαϊκού σεμιναρίου (ευρεία οθόνη)

Οι δάσκαλοι καθορίζουν τις προσδοκίες για την τάξη τους την πρώτη μέρα του σχολείου. Ενημερώνουν τους μαθητές για το αντικείμενο των μαθημάτων, τις αναθέσεις, τις εργασίες, τα εργαλεία και το υλικό, χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο επισκόπησης κύκλου μαθημάτων, το οποίο περιέχει ένα δείγμα περιεχομένου που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε και να καλύψετε τα βασικά σημεία. Η σχεδίαση χρησιμοποιεί την έκδοση με κόκκινο χρώμα του θέματος Ιόντα σε μορφή ευρείας οθόνης (16:9).

PowerPoint

Επισκόπηση ακαδημαϊκού σεμιναρίου (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας