Επιστολή αίτησης πληρωμής εκπρόθεσμου λογαριασμού

Στείλτε αυτό το πρότυπο επιστολής αίτησης για πληρωμή, όταν ο λογαριασμός του πελάτη είναι εκπρόθεσμος. Αυτή η προσβάσιμη επιστολή υπενθυμίζει στον πελάτη τη σύμβαση πίστωσης και ζητεί πληρωμή μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ομαδικής αγωγής.

Word

Επιστολή αίτησης πληρωμής εκπρόθεσμου λογαριασμού

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας