Επιστολή αποδοχής προσφοράς εργασίας

Αποδεχτείτε μια επίσημη προσφορά εργασίας με αυτό το πρότυπο επιστολής αποδοχής. Αυτή η επιστολή επιβεβαιώνει τη θέση εργασίας και την ημερομηνία έναρξης, ενώ περιλαμβάνει τα υπογεγραμμένα έγγραφα απασχόλησης. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Word

Επιστολή αποδοχής προσφοράς εργασίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας