Επιστολή επιβεβαίωσης συνέντευξης υποψηφίου για θέση εργασίας

Επιβεβαιώστε την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης υποψηφίου με την εταιρεία χρησιμοποιώντας αυτό το προσβάσιμο πρότυπο επιστολής. Η επιστολή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συνέντευξης, οδηγίες κατεύθυνσης και στάθμευσης, καθώς και μια συμφωνία εχεμύθειας.

Word

Επιστολή επιβεβαίωσης συνέντευξης υποψηφίου για θέση εργασίας

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας