Επιστολή που ζητά γενεαλογικά αρχεία από το γραφείο κηδειών

Χρησιμοποιήστε αυτό το προσβάσιμο πρότυπο επιστολής για να ζητήσετε αντίγραφα των πιστοποιητικών θανάτου για οποιονδήποτε πρόγονο. Η επιστολή περικλείει ένα φάκελο με τη διεύθυνσή σας και προπληρωμένο τέλος και μια προσφορά για την πληρωμή τυχόν εξόδων έρευνας ή αντιγραφής.

Word

Επιστολή που ζητά γενεαλογικά αρχεία από το γραφείο κηδειών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας