Επιχειρηματική παρουσίαση με αντίθεση (ευρεία οθόνη)

Οι αποφάσεις στις επιχειρήσεις δεν είναι άσπρο ή μαύρο, όπως η φωτογραφία φόντου κτιρίου γραφείων ή ιατρικών υπηρεσιών σε αυτό το πρότυπο. Το έντονο μπλε κείμενο και οι πολύχρωμοι τόνοι στο δείγμα γραφήματος, τον πίνακα και το γραφικό SmartArt κάνουν αντίθεση με το φόντο για να τραβήξουν την προσοχή στο περιεχόμενό σας. Αυτή η προσβάσιμη παρουσίαση είναι σε μορφή ευρείας οθόνης (16X9).

PowerPoint

Επιχειρηματική παρουσίαση με αντίθεση (ευρεία οθόνη)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας