Επιχειρηματική πρόταση

Αυτό το εύχρηστο πρότυπο παρέχει μια μορφή για διαφορετικούς τύπους επαγγελματικών αναφορών. Τα στυλ σε αυτό το πρότυπο είναι προσαρμόσιμα.

Word

Επιχειρηματική πρόταση

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας