Επιχειρηματική πρόταση

Αυτό το εύχρηστο πρότυπο παρέχει μια μορφή για διαφορετικούς τύπους επαγγελματικών αναφορών. Τα στυλ σε αυτό το πρότυπο είναι προσαρμόσιμα.

Word

Λήψη
Επιχειρηματική πρόταση