Εργασία με εξώφυλλο και πίνακα περιεχομένων

Αυτό το εύχρηστο πρότυπο διαθέτει ένα εξώφυλλο και έναν πίνακα περιεχομένων που απλουστεύουν το έγγραφο.

Word

Εργασία με εξώφυλλο και πίνακα περιεχομένων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Αναφορά εξόδων Excel
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Κατάσταση έργου (κόκκινο) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας