Ετήσια αναφορά (μαύρο και κόκκινο σχέδιο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο ετήσιας αναφοράς προκειμένου να δημιουργήσετε μια αναφορά για την επιχείρησή σας. Περιλαμβάνει απλό κείμενο οδηγιών ώστε να βοηθηθείτε στη δημιουργία μιας καλής αναφοράς. Ταιριάζει με το σύνολο σχεδίασης με μαύρο και κόκκινο χρώμα.

Word

Ετήσια αναφορά (μαύρο και κόκκινο σχέδιο)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας