Εταιρική παρουσίαση καταιγισμού ιδεών

Παρακινήστε τη δημιουργικότητα της ομάδας της επιχείρησης με αυτή την παρουσίαση καταιγισμού ιδεών. Το προσβάσιμο πρότυπο περιέχει διαφάνειες για την ατζέντα, την επισκόπηση, τους στόχους, τους κανόνες, τη δραστηριότητα, τη σύνοψη και τα επόμενα βήματα.

PowerPoint

Εταιρική παρουσίαση καταιγισμού ιδεών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας