Ετικέτα ένθετου CD

Δημιουργήστε μια ετικέτα ένθετου για οποιοδήποτε CD, χρησιμοποιώντας αυτό το ασπρόμαυρο πρότυπο ένθετου CD. Αυτή η έκδοση έχει οδηγούς περικοπής, ώστε να μπορείτε εύκολα να την εκτυπώσετε σε τυπικό χαρτί letter και να κόψετε τις ετικέτες σας.

Word

Ετικέτα ένθετου CD

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας