Ετικέτες διευθύνσεων (αρκουδάκια)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο ετικέτας διευθύνσεων για να δημιουργήσετε τις δικές σας, χρωματιστές ετικέτες με αρκουδάκια. Χρησιμοποιείται με Avery 5160 και παρόμοια χαρτιά για την εκτύπωση 30 ετικετών ανά σελίδα.

Word

Ετικέτες διευθύνσεων (αρκουδάκια)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας