Ετικέτες διεύθυνσης (Μπαμπού)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο με τη σχεδίαση μπαμπού και δώστε προσωπικό ύφος στις ετικέτες με τη διεύθυνση αποστολέα. Χρησιμοποιείται με ετικέτες 5160 ή άλλες παρόμοιου τύπου.

Word

Λήψη
Ετικέτες διεύθυνσης (Μπαμπού)