Ετικέτες διεύθυνσης (Μπαμπού)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο με τη σχεδίαση μπαμπού και δώστε προσωπικό ύφος στις ετικέτες με τη διεύθυνση αποστολέα. Χρησιμοποιείται με ετικέτες 5160 ή άλλες παρόμοιου τύπου.

Word

Ετικέτες διεύθυνσης (Μπαμπού)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας