Ευχαριστήρια κάρτα αποφοίτησης (επίσημη σχεδίαση)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Ευχαριστήρια κάρτα αποφοίτησης (επίσημη σχεδίαση)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Επισκόπηση ακαδημαϊκού κύκλου μαθημάτων PowerPoint
Παρουσίαση με μπλε στοίβα βιβλίων (ευρεία οθόνη) PowerPoint
Παρουσίαση με τριπλές γραμμές κυκλώματος (ευρεία οθόνη) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας