Ευχαριστήρια κάρτα (σχεδίαση "σύννεφα")

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Ευχαριστήρια κάρτα (σχεδίαση "σύννεφα")

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Επιστολόχαρτο (σχεδίαση "σύννεφα") Word
Κάρτες με όνομα και τοποθεσία (σχεδίαση "σύννεφα", 10/σελ) Word

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας