Ημερήσια διάταξη επιχειρηματικής σύσκεψης (πορτοκαλί σχεδίαση)

Ένα απλό έγγραφο ημερήσιας διάταξης που σας επιτρέπει να οργανώσετε τα θέματα που σχεδιάζετε να καλύψετε και τον επιτρεπόμενο χρόνο.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Ημερήσια διάταξη επιχειρηματικής σύσκεψης (πορτοκαλί σχεδίαση)