Ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Ημερήσια διάταξη σύσκεψης

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας