Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να παρακολουθείτε τις καθημερινές συναντήσεις σας σε ευανάγνωστη, ετήσια μορφή. Κάντε κλικ στις επιμέρους ημέρες για λεπτομερείς πληροφορίες.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους