Ημερολόγιο για μικρές επιχειρήσεις (οποιουδήποτε έτους)

Αυτό το ημερολόγιο του Excel 2016 απευθύνεται στους χρήστες μικρών επιχειρήσεων, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα για οποιοδήποτε κοινό. Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο αυτοματισμό για να επιλέξετε οποιοδήποτε έτος και, στη συνέχεια, προσαρμόστε το ημερολόγιο με την επωνυμία της εταιρείας σας και το λογότυπο.

Excel

Ημερολόγιο για μικρές επιχειρήσεις (οποιουδήποτε έτους)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (οποιοδήποτε έτος) Word
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (οποιοδήποτε έτος) Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας