Ημερολόγιο για οποιοδήποτε έτος (1 μήνας ανά καρτέλα)

Αυτό το προσβάσιμο ημερολόγιο μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε έτος και κάθε εβδομάδα μπορεί να οριστεί για να ξεκινάει είτε την Κυριακή είτε τη Δευτέρα. Είναι μορφοποιημένο για έναν μήνα ανά καρτέλα.

Excel

Ημερολόγιο για οποιοδήποτε έτος (1 μήνας ανά καρτέλα)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας