Ημερολόγιο διαδρομών

Αυτό το πρότυπο προσφέρει στους δρομείς έναν απλό τρόπο να παρακολουθούν τις καθημερινές προπονήσεις τους. Περιέχει έναν πίνακα Excel για εισαγωγή και ένα γράφημα για οπτική παρουσίαση των δεδομένων. Παρακολουθήστε οπτικά την απόσταση, την ταχύτητα και τη συνολική απόσταση ανά μήνα ή ημέρα.

Excel

Λήψη
Ημερολόγιο διαδρομών