Ημερολόγιο εργασιών για το σπίτι

Δεν θα ξεχάσετε εργασία ξανά με αυτό το πρότυπο ημερολογίου εργασιών για το σπίτι. Καταχωρήστε τις εργασίες και τους χρόνους μελέτης στη λίστα εργασιών για το σπίτι και θα εμφανιστούν αυτόματα στο φύλλο ημερολογίου. Επιλέξτε το μήνα ημερολογίου που θέλετε, εκτυπώστε τον και προσθέστε τον στο σχολικό σας τετράδιο.

Excel, Excel Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Ημερολόγιο εργασιών για το σπίτι