Ημερολόγιο με τις αργίες για οποιοδήποτε έτος

Δημιουργήστε το τέλειο ημερολόγιο επιλέγοντας για πρώτη ημέρα της εβδομάδας την Κυριακή ή τη Δευτέρα, επιλέγοντας το έτος και εάν θέλετε να εμφανίζονται οι αργίες. Καθορίστε τις αργίες σε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας και αυτές θα προστεθούν αυτόματα στο ημερολόγιό σας. Εκτυπώστε ξεχωριστές σελίδες για κάθε μήνα ή ολόκληρο το έτος σε μία σελίδα.

Excel

Ημερολόγιο με τις αργίες για οποιοδήποτε έτος

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας