Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων

Αυτό το ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε έτος. Χρησιμοποιήστε τα χρώματα με δυνατότητα προσαρμογής στην καρτέλα "Ημερολόγιο" της κορδέλας, για να αλλάξετε την εμφάνιση για κάθε μήνα. Αυτό το πρότυπο περιέχει μακροεντολές που έχουν επικυρωθεί από τη Microsoft. Για την πλήρη λειτουργία του προτύπου, κάντε κλικ στην εντολή "Ενεργοποίηση μακροεντολών" όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης.

Word

Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ετήσια αναφορά Word
Μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός Excel
Οικογενειακός προϋπολογισμός γενικής χρήσης Excel
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2013-2014 (Αύγουστος) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας