Ημερολόγιο του 2016

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο όπου μπορείτε να βλέπετε όλη τη χρονιά με μια ματιά σε μορφή Δευτέρα έως Κυριακή.

Word, Word Online

Λήψη Επεξεργασία σε πρόγραμμα περιήγησης
Ημερολόγιο του 2016