Ημερολόγιο 2013 - Σχεδίαση δύο δακτυλίων (Δευτ.-Κυρ.)

Αυτό το απλό ημερολόγιο τοίχου για το 2013 σε λευκό φόντο χρησιμοποιεί την εξής μορφή: Δευτέρα έως Κυριακή. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα και να χρησιμοποιήσετε τις 3 τυπικές διαφάνειες στο τέλος, για να προσθέσετε περιεχόμενο παρουσίασης ή να αντιγράψετε τη διαφάνεια οποιουδήποτε μήνα σε μια άλλη παρουσίαση.

PowerPoint

Ημερολόγιο 2013 - Σχεδίαση δύο δακτυλίων (Δευτ.-Κυρ.)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ημερήσιο χρονοδιάγραμμα εργασίας Excel
Ημερολόγιο προγράμματος μαθημάτων Word
Οικογενειακό ημερολόγιο με φωτογραφίες (οποιοδήποτε έτος) Word
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο (οποιοδήποτε έτος) Excel

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας