Ιουλιανό ημερολόγιο

Επιλέξτε το έτος και την ημέρα έναρξης της εβδομάδας και έχετε ένα πρότυπο ημερολογίου 12 μηνών με αριθμημένες ημέρες και εβδομάδες από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Excel

Ιουλιανό ημερολόγιο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας