Ισολογισμός

Ισολογισμός που επιτρέπει τη σύγκριση ανά έτος συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών αποσβέσεων. Αυτό είναι ένα προσβάσιμο πρότυπο.

Excel

Ισολογισμός

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας