Κάρτα γενεθλίων

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Κάρτα γενεθλίων

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ταχυδρομική κάρτα πρόσκλησης σε γενέθλια Word
Πρόσκληση σε γενέθλια (σχέδιο μπλε ακτίνας σε χρυσό φόντο) PowerPoint
Κάρτα γενεθλίων - αστέρια και ρίγες (παιδιά) PowerPoint
Πανό "Χρόνια Πολλά" PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας