Κάρτα σημαντικών γενεθλίων, μπλε ακτίνες σε πράσινο φόντο

Γιορτάστε μια σημαντική ηλικία με αυτό το πρότυπο κάρτας γενεθλίων για τα 21, 30, 40, 50 έτη ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαίτερη ηλικία. Απλώς συμπληρώστε το έτος και εκτυπώστε σε χαρτί 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Κάρτα σημαντικών γενεθλίων, μπλε ακτίνες σε πράσινο φόντο

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Ταχυδρομική κάρτα πρόσκλησης σε γενέθλια Word
Ταχυδρομική κάρτα πρόσκλησης σε γενέθλια Word
Ταχυδρομικές κάρτες πρόσκλησης σε γενέθλια (2 ανά σελίδα) Word
Πρόσκληση σε γενέθλια (σχέδιο μπλε ακτίνας σε χρυσό φόντο) PowerPoint

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας