Κάρτα σημαντικών γενεθλίων (μπλε ακτίνες)

Γιορτάστε μια σημαντική ηλικία με αυτό το πρότυπο κάρτας γενεθλίων για τα 21, 30, 40, 50 έτη ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαίτερη ηλικία. Απλώς συμπληρώστε το έτος και εκτυπώστε.

PowerPoint

Κάρτα σημαντικών γενεθλίων (μπλε ακτίνες)

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας