Κάρτα χρόνου

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Excel

Κάρτα χρόνου

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας