Κάρτες με όνομα και τοποθεσία (σχεδίαση "ήλιος και άμμος", 10/σελ)

Είναι ένα πρότυπο του Microsoft Office.

Word

Λήψη
Κάρτες με όνομα και τοποθεσία (σχεδίαση "ήλιος και άμμος", 10/σελ)