Κάρτες χριστουγεννιάτικων συνταγών

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο κάρτας χριστουγεννιάτικων συνταγών για να συνοδεύσετε τα νόστιμα δώρα σας. Δύο ανά σελίδα. Λειτουργεί με δεσμίδα καρτών Avery 5889 και παρόμοιες.

Word

Κάρτες χριστουγεννιάτικων συνταγών

Περισσότερα πρότυπα σαν αυτό

Χιλιάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε το έργο σας